Voda

Říká se, že voda je základem dobrého piva. Z našich zkušeností tomu tak může být, ale je to rozhodně surovina nejhojněji používaná a to nejen přímo do piva, ale i k pomocným pracím v průběhu celého procesu vaření piva. Náš pivovárek má tu výhodu, že má zdroj vlastní, pramenité vody, která je k dispozici v podzemí pod vrchem Melíškem v Kamenici nad Lipou. Tato voda je lahodná sama o sobě a při představě jaké luxusní pivo se z ní uvaří je jasné, že to je poklad, kterého si ceníme ze všeho nejvíce.