V Drahouši u Rakovníka, jsme vybudovali naše nové zázemí pro pivovárek a hosty. 

Postup budování