Jednou z otázek je rovněž ta, jak je možné, že „pražák“ z Černošic vaří pivo právě v Kamenici nad Lipou.

Je to prostší než by kdo čekal. V chalupě, kde se náš pivovárek nachází, se narodil můj dědeček. A před ním ještě, mnoho jeho předků. Často si s tátou (přezkoušeným podsládkem) říkáme, co by na to asi tito předkové řekli, že mají v chalupě pivovar. Asi by tomu ani nemohli uvěřit.

Dalším vlivem, který mě i s pivovárkem zavál do Kamenice nad Lipou je úžasná voda, která pramení hluboko pod vrchem Melíškem, který se tyčí nad naším domem. Tento pramen plní podzemní jezero, které napájí prastarou studánku, která je dnes studnou ukrytou v naší stodole.

V neposlední řadě a až na prvním místě jde o peníze a tedy o prostor ve vlastnictví rodiny, nevyžadující nájem a splátky úvěru a to jsou dnes neocenitelné věci, to mi věřte 😀