V Drahouši u Rakovníka, budujeme naše nové zázemí pro pivovárek a hosty. Držte nám pěsti