Kokešové v Kokešovi

V sobotu 30.3.2019 proběhlo setkání lidí s příjmením Kokeš/Kokešová a to kde jinde než v našem pidi-pivovárku Kokeš. Sešlo se jich tam 44, ale bohužel se někteří dostavili až po registraci ustanovujícího rekordu „Největšího přípitku Kokešů pivem Kokeš“ do rekordu nám tak bylo uznáno 41 Kokešů, Kokešek, Kokeščat a byla to milá a přátelská akce. Kokeš měl jiskru a všichni se bavili. Nejmladší Kokešová měla 20 měsíců a nejstarší paní Kokešová zase 89let. Jo a pan Zdeněk by ze Zlína a to bylo nejdál od našeho pivovárku. Všem moc děkujeme za účast a příspěvek dobré nálady, Evě Kokešové děkujeme za prvotní nápad a pomoc s realizací, přípravu zajímavostí o Kokeších a rovněž i všem, kteří donesli něco na zub nebo další zajímavosti ke Kokešům. Věřím, že se opět setkáme a podělíme se o další zážitky a příhody z kokeších životů 🙂